FEM FRONT A LA POBRESA JUVENIL

Precarietat laboral, salaris baixos i atur de llarga durada

La població jove entre 16 i 25 anys és un dels col·lectius més perjudicats en la nova conjuntura econòmica i laboral després d’haver patit les conseqüències acumulades de dos grans crisi, la del 2008 i la del coronavirus.

La precarietat laboral, l’atur i el nivell d’estudis es converteixen en els principals factors de risc per a la pobresa i l’exclusió social de joves amb baixa qualificació i/o migrants, qui per manca d’oportunitats educatives i laborals, s’han vist abocats a la pobresa.

Joves nouvinguts, joves nouvingudes, col·lectiu amb més risc de pobresa

A la Fundació Comtal, treballem amb un dels grups més vulnerables de la societat, joves nouvinguts i nouvingudes, sense documentació ni referents familiars, que arriben a Barcelona per  trobar feina i tenir un futur millor i que l’entorn no facilita la seva inclusió. Molts d’ells i d’elles no tenen accés a  prestacions com ara l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania.

Sense permís de residència, amb la impossibilitat de treballar, sense ajudes, i amb dificultats per regularitzar la documentació, el futur de la joventut nouvinguda és encara més complexa. Quan fan 18 anys i deixen d’estar tutelats, es troben en situació de desemparament.

Mentre la taxa de risc de pobresa afecta el 14,3% de les persones amb nacionalitat espanyola que viuen a Catalunya, aquesta situació es dispara entre les persones migrants, ja que arriba al 47,9%, segons dades de l’Idescat del 2019.

El que fem per revertir la pobresa juvenil

A la Fundació Comtal oferim orientació, suport educatiu i acompanyament a joves sense estudis ni treball, i en gran part d’altres orígens, perquè puguin sortir del cercle de pobresa on es troben.

Mitjançant  accions experiencials i professionalitzadores, donem l’oportunitat a la joventut en situació vulnerable d’entrar en contacte amb el món educatiu i laboral. A l’Escola de Segona Oportunitat els oferim classes de català, d’alfabetització digital i de coneixement de l’entorn social, cultural, legal i laboral per tal que puguin millorar les seves competències i tinguin més  oportunitats de futur.

A més a més, les tècniques d’orientació i inserció laboral de la Fundació Comtal treballen per aconseguir l’accés al mercat de treball de joves en situació de greu de vulnerabilitat  i amb manca de competències clau per la feina, a partir de punts formatius transversals.

D’altra banda, a través de les nostres llars de promoció de l’autonomia, acollim a joves extutelats  i els ajudem a cobrir les seves necessitats bàsiques, a complir els seus projectes de futur i a millorar la seva ocupabilitat.

El que demanem a les administracions

Canvis en les lleis educatives i reformes en el mercat laboral per afavorir la formació i l’ocupabilitat juvenil  dels col·lectius més vulnerables i una reforma del reglament de la llei d’Estrangeria on es respecti els drets dels joves migrants perquè puguin viure i treballar un cop arribin a la majoria d’edat.

I què pots fer tu?

Col·laborant amb la campanya de la Fundació Comtal ajudaràs a garantir tant el dret a l’educació com el dret a la inserció sociolaboral de joves que es troben en greu situació de  vulnerabilitat a causa de la seva situació administrativa agreujada per la pandèmia.

En temps de crisi, contagia’t de solidaritat

Fes un donatiu.
Fes voluntariat!