ÈXITS ASSOLITS DURANT EL CURS

Aquest curs el nostre compromís social no ha parat de créixer.
El suport de totes les persones, escoles, empreses i entitats ens ha permès fer front a necessitats de les persones que atenem i millorar la qualitat de la nostra acció social i educativa. En nom de totes les persones beneficiàries que hem acompanyat i de l’equip professional de la Fundació Comtal, moltes gràcies per la vostra solidaritat per ajudar-nos a continuar millorant la qualitat de vida de més de 2.800 persones.

Per donar resposta a les seves necessitats hem desenvolupat diverses campanyes durant Nadal, Sant Jordi i a l’estiu amb les quals hem aconseguit:

 • 12.411€ que hem destinat a comprar material escolar, d’higiene, roba, aliments i joguines als infants. Així com fer realitat els desitjos de Nadal d’infants i joves, oferint-los sortides lúdiques, formació i acompanyament.
 • 19.000€ que hem destinat a beques educatives i acollir en el nostre programa de reforç escolar i capacitació tecnològica a 140 infants i joves.
 • 2.025€ destinat a finançar part de les activitats d’estiu, colònies, i campaments de 125 infants, adolescents i joves, amb l’obectiu de garantir que visquin l’estiu de forma inclusiva, divertida i saludable.

ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU

A l’àrea socioeducativa de la Fundació Comtal hem atès 96 famílies, i 134 infants, adolescents i joves en els diferents projectes que abordem: Centre Obert Tria, Tria Estudi, Acompanyament a Famílies i Suport Psicològic.
Fruit del treball fet en aquests programes, hem aconseguit:

 • Un grau de satisfacció de les persones acompanyades d’un 8 (de l’1 al 10).
 • Oferir més de 54 targetes en béns del programa CaixaProinfancia perquè les famílies puguin comprar material escolar, alimentació i productes d’higiene als seus fills i filles.
 • Crear i consolidar un nou grup per atendre les necessitats de joves entre 15 i 18 anys.
 • Donar resposta per primer cop als infants més petits, creant un espai familiar amb un grup de pares i mares amb fills i filles de 0-3 anys, amb els que hem treballat la criança positiva, i hem fet activitats i sortides perquè coneguin espais i recursos interessants de la ciutat.
 • Oferir suport psicològic a 52 infants, joves i famílies mitjançant 345 sessions de tèrapia perquè abordin les seves pors i angoixes. El 100% de les personas han estat satisfetes amb el servei i en un 75% s’ha observat una millora en el seu benestar emocional.
 • Garantir el dret al lleure i les necessitats bàsiques de 125 infants, adolescents i joves durant l’estiu, amb 83 infants becats per activitats d’estiu i 34 infants becats amb beques menjador.
 • Donar suport a l’escolarització amb 76 plans educatius realitzats i aconseguint que el 95% d’infants, adolescents i joves promocionin de curs.
 • Fer acompanyament familiar mitjançant 96 plans de treball familiars.

 FORMACIÓ A L’ESCOLA DE SEGONA OPORTUNITAT

A l’Escola de Segona Oportunitat hem aconseguit reduir l’abandonament formatiu prematur dels i les adolescents i joves que atenem. També hem millorat les seves competències digitals gràcies a les possibilitats que ofereix l’espai tecnològic Tria de la Fundació Comtal. L’acompanyament i tasca de l’equip educatiu, així com l’esforç i implicació de l’alumnat ha donat els seus fruits.  Junts i juntes han fet possible que:

 • El 100% de l’alumnat del PFI d’Auxiliar de Cuina i Serveis de Restauració realitzés pràctiques laborals i que el 50% assoleixi un contracte laboral en els mateixos centres i empreses on han estat fent les pràctiques.
 • El 100% dels joves de la UEC continuïn el seu itinerari formatiu amb èxit.
 • El 65% de l’alumnat del programa Construeix-te finalitzi el seu itinerari formatiu amb èxit. Un 10% continuï els estudis, i un altre 10% obtingui feina.
 •  Del total de joves, un 69’81% continuen formant-se i un 23’68% s’han inserit en el món laboral.

Des de la fundació felicitem la feina feta i animem l’alumnat a continuar llaurant-se un bon futur!

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Des d’Orientació i Inserció Laboral, hem continuat treballant per incrementar l’ocupabilitat en l’entorn laboral.

Des del programa Incorpora de la Fundació La Caixa i el programa Lábora de l’Ajuntament de Barcelona, atenem i acompanyem a persones en situació de vulnerabilitat per tal que puguin apropar-se al mercat de treball, ja sigui a través d’insercions, formacions específiques o mitjançant convenis de pràctiques.

Gràcies a la feina de les tècniques d’orientació i formació, hem atès a 318 persones (146 al programa Làbora i 172 a Incorpora), i hem aconseguit 115 insercions laborals (54 des de Incorpora i 61 des de Làbora).

En termes de formació per la millora de l’ocupabilitat destaquem la bona rebuda i realització dels cursos de Picking i Organització de Magatzem així com del curs de competències digitals Work in Tech, homologat per Google. Cursos amb els quals apropem a les persones al món laboral.

ÀREA RESIDENCIAL

Tanquem el curs satisfets i satisfetes d’haver donat resposta a les necessitats dels joves de les Llars Germà Adrià i Les Cors. L’hem fet gràcies al treball en xarxa i el suport d’orientació laboral de la Fundació Comtal, Barcelona Activa, la Xarxa de Joves de Barcelona, la Fundació Mambré, l’equip d’assessorament jurídic del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, el servei de suport psicològic de la fundació i el programa de mentoria i voluntariat de l’entitat, entre molts d’altres.
Aquest han estat els èxits assolits a la Llar Germà Adrià:

 • El 100% dels joves que han necessitat la renovació del NIE, l’han aconseguida.
 • El 100% dels joves que estaven en procés formatiu, han finalitzat els seus estudis amb èxit.
 • El 100% dels joves amb estudis inacabats, promocionen de curs amb èxit.
 • El 100% dels joves han trobat feina durant el curs 2021-22. I el 71% han aconseguit un contracte estable relacionat directament amb els seus estudis en el sector de l’hoteleria, la pintura industrial, la perruqueria i la jardineria.
 • Del total de set joves que van passar per la Llar, el 42% han aconseguit emancipar-se, amb una feina estable i habitatge.

Per part de la Llar Les Corts:

 • El 75% dels joves assoleixen amb èxit les seves formacions.
 • El 100% dels joves en procés formatiu, continuen amb èxit els seus estudis.
 • El 75% aconsegueixen feina en l’àmbit informàtic i logístic.

Pel que fa al CRAE La Salle, hem donat resposta a:

 • El malestar emocional dels i les adolescents del CRAE, aconseguint que un 87’5% dels infants i joves que acompanyem, siguin atesos per serveis de salut mental especialitzats.
 • També hem donat resposta a les necessitats socials i lúdiques del 100% dels infants i adolescents, apuntant-los a activitats de lleure durant tot el curs: extraescolars, colònies, campaments i casals d’estiu.
 • Les necessitats educatives dels infants, fent un seguiment acurat al 100% dels infants i adolescents, i vinculant-los a projectes de reforç escolar de la Fundació.
  Aconseguint que el 72% promocionin de curs amb bons resultats.
 • Millorar el vincle del grup, potenciant els llaços entre infants i adolescents, i també entre aquest i l’equip educatiu, a través d’assemblees, activitats i sortides conjuntes.

ACCIONS COMUNITÀRIES

Aquest any han gaudit de l’espai comunitari Benet Corner més de 495 persones, i hem pogut fer 194 activitats, entre les quals destaquem, sessions formatives d’introducció a la jardineria, Artteràpia, tallers per posar en practica la sostenibilitat i el reciclatge i activitats de lleure durant el curs.
Esperem l’any vinent poder continuar fent barri i que us animeu a gaudir de l’espai i de les diferents accions que estem preparant per a tots els gustos i edats!

benet corner

MOLT BON ESTIU. ENS RETROBEM AL SETEMBRE!

Tornem al setembre per seguir acompanyant en l’àmbit emocional, educatiu i laboral a totes les persones que ho necessitin, amb el mateix objectiu que ens va fer obrir un dia les portes de la Fundació Comtal: canviar la situació de vulnerabilitat de les persones que atenem, millorar la seva qualitat de vida i reescriure el seu futur.
Molt bon estiu a totes!