EL CONSELL SOCIAL I EL GRITIM-UPF PER LA INSERCIÓ

El projecte “No vull quedar-me enrere. Acompanyament i suport en la inserció” va ser seleccionat a principis d’any per la Convocatòria d’ajuts econòmics a activitats solidàries de l’any 2016 de la Universitat Pompeu Fabra, i recolzat pel GRITIM, Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració. La Comissió Avaluadora va resoldre atorgar 4.200€ que es destinaran a cobrir el 50% de les despeses corresponents a atendre de forma directa als joves beneficiaris del projecte.

Són joves d’origen estranger que arriben al nostre país sense la majoria d’edat i que, un cop acollits i tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aconsegueixen el permís de residència. El problema està en que a l’assolir la majoria d’edat i emancipar-se es troben amb un permís de residència que no els permet treballar. Són joves desemparats que, sense suport familiar, econòmic ni institucional, busquen una oportunitat per refer la seva vida i evitar l’exclusió social.

Què hem fet per ajudar els joves des que va començar el projecte el mes de gener?

  • Els hi oferim assitència legal gratuïta per reconèixer els seus drets i deures a través de la informació i l’assessorament. Hem atès 144 persones a través de cites prèvies i individualitzades.
  • Els hi donem recursos formatius i informació sobre la situació del mercat de treball. Hem fet 3 sessions formatives, amb una mitjana d’assistència de 30 joves.
  • Els hi oferim metodologies perquè s’activin laboralment a través dels tallers de millora competencial. Hem fet 2 tallers amb una mitjana d’assistència de 20 joves.
  • Els hi donem pautes i recursos per millorar el coneixement que els joves tenen de l’entorn i de la societat catalana, reforçant el seu sentit de pertinença i nivell de participació social. Hem informat, orientat i assessorat 252 joves a través dels espais d’atenció personalitzada, i hem fet 1 sessió sobre coneixement de l’entorn, donant indicacions que les ajuden a moure’s per la ciutat, visitar recursos i/o equipaments. Durant els mesos de maig-juliol es faran dues sessions més.
  • Hem ofert assessorament i orientació legal a 20 empreses per tal de facilitar la contractació laboral dels joves nouvinguts.

Aquest projecte es porta a terme des de fa més de 15 anys i és de continuïtat. Perquè estem convençuts que, amb la suma d’esforços, serem capaços de transformar problemes d’immigració en solucions que aportin valor. I aconseguirem que molts joves com el Benjamin, l’Ismail, la Soukaina o el Modou tinguin, més enllà de la seva procedència o situació, una oportunitat.

Aquesta acció del GRITIM-UPF forma part directa del tercer Pilar del Grup, que busca promocionar la transferència del coneixement i fomentar la dimensió social de les seves activitats. En el marc de la primera reunió entre la Fundació Comtal i els membres del Gritim-UPF, es va debatre en identificar els límits que troba la Fundació per implementar el projecte, i es va acordar la preparació d’una taula rodona al final del projecte per abordar el tema de la responsabilitat social de les empreses per acollir joves immigrants que tenen dificultats jurídiques i sociolaborals.