DIA INTERNACIONAL DE L’EDUCACIÓ

El 24 de gener se celebra el Dia Internacional de l’Educació, una data proclamada per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) amb l’objectiu de conscienciar a la societat de la importància de l’educació per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i acabar amb la pobresa a nivell mundial.

Durant el confinament, el dret a l’educació no va ser possible per a tothom. És més, l’educació ha estat un dels drets més vulnerats, ja que milions de nens, nenes, adolescents i joves no han pogut seguir les classes a distància per falta de recursos al seu abast. Fet que ha provocat casos de desconnexió, des-aprenentatge, desmotivació i abandonament dels estudis.

 

Insatisfacció escolar i falta de recursos

El fracàs escolar ha esdevingut un dels aspectes que més preocupen actualment al sistema educatiu, i és que segons les dades de l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat), Espanya és el segon país de la Unió Europea amb la taxa més alta de fracàs escolar d’Europa. Concretament, un 19 % abandonen els estudis en l’adolescència.

La insatisfacció escolar durant l’etapa obligatòria i la falta d’un sistema preventiu eficaç i coordinat entre la família i l’escola té com a resultat que els problemes d’aprenentatge i d’adaptació de l’alumnat s’aguditzin a la secundària.

En l’actual context de crisi econòmica es detecten a més dificultats que són conseqüència directa de la falta de recursos per part de les famílies: adolescents que no disposen de material escolar complementari, que no poden participar en activitats extraescolars que són fonamentals per al seu desenvolupament i que no reben la suficient atenció per part de la família en l’àmbit acadèmic i/o personal perquè es troba superada per la mateixa inestabilitat econòmica i laboral en la qual es troben.

 

Necessitat de suport acadèmic i també emocional

Molts adolescents necessiten no només atenció acadèmica i reforç escolar personalitzat, sinó també suport emocional per a poder promocionar-se. Molts necessiten recórrer a recursos de salut mental que no sempre es poden permetre per millorar el seu malestar emocional a causa de manca d’autoestima, problemes a casa (separació, abusos, ambient sense estimulació…) o d’integració a l’escola (assetjament escolar, dificultats d’aprenentatge, de concentració).

Reduir l’abandó escolar prematur és vital pel futur de la societat i també per trencar el cicle de la pobresa, que condueix a l’exclusió social de tants joves que, a conseqüència del fracàs escolar, augmenten el seu risc d’atur, es veuen obligats a ocupacions més precàries i redueixen les possibilitats que els seus fills i filles tinguin èxit en els estudis.

 

El que fem a l’E20 per garantir un futur digne a la joventut

A la Fundació Comtal estem orgullosos de poder formar part del model d’Escola de Segona Oportunitat i ens esforcem dia a dia perquè els joves puguin tenir un futur digne al seu abast.

La reducció de l’abandonament escolar prematur és un dels objectius Europa 20-21 amb la meta de situar la taxa en el 15% per Espanya i en 10% per al conjunt de la Unió Europea. I és també un dels objectius de l’Escola de Segona Oportunitat que pretén proporcionar a la joventut una nova ocasió de formar-se i inserir-se al món laboral.

A l’E2O oferim a joves d’entre 14 i 21 anys, que s’han desprès del sistema educatiu, una nova ocasió de formar-se per realitzar la transició des de l’escola al món laboral en les millors condicions, a través d’una formació en competències transversal i mitjançant itineraris personalitzats on el/la jove és sempre la protagonista de tot el procés d’aprenentatge. Un procés personal, acadèmic i professional.

Posem l’accent en la necessitat de millorar la qualitat i l’equitat en l’educació i la formació i apliquem una sèrie de mesures que funcionen per combatre l’absentisme i l’abandonament escolars. Per exemple, ràtios baixes, orientació i motivació formativa i laboral, experiències pràctiques en vinculació amb el món empresarial i amb la comunitat i un sistema de tutories individuals per acompanyar a l’alumnat en el seu projecte vital, en el seu procés cap a l’autonomia i en els seus problemes del dia a dia.