SOU EL MOTOR QUE MOU COMTAL

Amb aquest títol va arrencar, el passat 21 de maig, la Jornada Anual de Voluntariat de la Fundació Comtal.

Volíem parlar del nostre entorn i fer una jornada de formació per contextualitzar la feina que fem i explicar quina és la situació que viuen la majoria de persones que atenem:

  • Diversitat cultural: conviuen al barri 166 nacionalitats diferents.
  • Manca de xarxa de recolzament i teixit social de suport.
  • Casos d’urgència i necessitats bàsiques no cobertes.
  • Desigualtat en les oportunitats .
  • Manca d’autoestima i situacions d’estrès i angoixa relacionades amb les situacions de precarietat.
  • En persones nouvingudes de parla no catalana, manca de coneixement de la llegua acollidora el que dificulta l’accés a oportunitats i serveis.
  • Guetització entre les persones d’un mateix origen respecte a altres amb un origen diferent.
  • Manca de cohesió social al territori per l’alt contrast adquisitiu en les diferents situacions de les persones que hi conviuen. En un mateix barri, com és el de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera trobem situacions molt dispars en la vida de les persones, existeix una part visible altament turística i comercial, però també una part poblacional no tant visible amb un nivell de dificultats per tirar cap endavant molt important.

Un dels objectius de la jornada era, també, crear un espai de participació per debatre les propostes lligades al Premi de Voluntariat.  Un premi que la Fundació va rebre l’any 2015 per ajudar-nos a promoure la participació, la comunicació i la implicació de tot el col·lectiu de voluntaris.

A partir de diverses propostes, i en grups de 4 o 5 persones, es va fer una dinàmica participativa per debatre i recollir les conclusions vinculades a la que volem sigui l’eina de comunicació a desenvolupar: punts forts, punts febles, propostes de millora o canvi, utilitat entre el col·lectiu, usos, implicació, canals, etc. Properament analitzarem les conclusions i establirem els propers passos a seguir per avançar en la definició de la proposta.

Vam acabar amb una sessió de bones pràctiques en la que diferents voluntaris vinculats a la casa van compartir les seves experiències. Tota una lliçó d’implicació, creativitat, originalitat i professionalitat. 

L’Elisenda Colom, va parlar de la seva experiència i vivència els divendres a la tarda al Tria Estudi.

El Ramon Molist, va explicar la seva aposta per ajudar a joves sense formació ni feina a millorar a través d’un role playing i de la simulació i preparació d’una entrevista de feina.

L’Anton Sitjes, va compartir el sistema que ha creat per ajudar als infants, adolescents i joves del Tria Estudi a millorar en la seva comprensió i expressió escrita: la lectura eficaç.

La Silvia Claveria va explicar la seva nova experiència com a voluntària donant suport en la lecto-escriptura amb un noia del Centre Residencial d’Acció Educativa.

El Miguel Salinas, va parlar del treball que està fent de mentoria educativa amb un jove de la Fundació Comtal que necessita suport per superar amb èxit els estudis especialitzats en temes informàtics.

Anton, Silvia, Miguel, Elisenda i Ramon, gràcies per viure i transmetre així la passió amb la que viviu el voluntariat. I gràcies a tots els voluntaris i voluntàries per ser motors de canvi i transformació!

IMG_0290
IMG_0295
IMG_0298
IMG_0297