PARTICIPEM AL PLA D’ACCIÓ DEL DISTRICTE!

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa, des del passat mes de gener, el Programa d’Actuació Municipal (PAM) i els Programes d’Actuació dels Districtes (PAD). L’objectiu? Recollir les línies prioritàries, els objectius i les actuacions que el govern municipal es compromet a desenvolupar durant el mandat.

Des del Districte de Ciutat Vella s’ha dissenyat un procés participatiu per tal de facilitar que tothom que ho desitgi pugui fer comentaris i propostes, i a la Fundació Comtal no hem deixat escapar la oportunitat!

Voleu saber quins són els llocs del barri que més agraden als infants i adolescents del Tria?

Aquestes darreres setmanes hem fet molta feina! El grup de mitjans va marcar en un mapa el recorregut de casa seva a l’escola (color blau), els llocs i/o espais que no els agraden (color vermell) i els llocs que més els agraden (color verd).

FullSizeRender

I el grup d’adolescents va escollir explicar-ho fent un petit tour pels espais del barri! No us perdeu els seus testimonis:

 

Aquest és el resum de les aportacions que hem fet:

Infància.

 • Promoure un pla de xoc per a la infància i les seves famílies amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i desenvolupament futur.
 • Facilitar un espai materno infantil per a noies de 18 a 30 anys.
 • Elaborar itineraris d’inclusió social per a mares en situació de vulnerabilitat social, tot realitzant un acompanyament socioeducatiu integral i tutorial laboral.
 • Facilitar la creació d’una xarxa de cangurs per a les famílies amb dificultats.
 • Promoure escoles de mares i pares.
 • Reforçar i impulsar més els espais educatius no reglats per a infants amb dificultats.
 • Promoure tallers de parentalitat positiva.
 • Procurar que a les activitats d’estiu no quedi ningú sense plaça.
 • Detecció més acurada de la situació de salut dels infants.
 • Facilitar que ningú que ho demani es quedi sense menjador escolar.

Joves.

 • Proposar accions formatives que millorin les oportunitats dels joves que han patit fracàs escolar. Elaborar i promoure un mapa de Programes de Formació i Inserció en el territori.
 • Promoure un programes específic per a emprenedores joves del territori.
 • Impulsar una xarxa de joves que generin notícies comunitàries, facin reportatges video-podcast que expressin vivencialment les iniciatives.
 • Impulsar una escola viària al barri que faciliti la formació a partir de les noves tecnologies i l’adquisició dels coneixements de trànsit per treure’s les primeres llicències.
 • Mitjançant les tecnologies i xarxes socials, promoure un butlletí on s’informi de tota l’oferta d’oci, vinculant links d’entitats i/o serveis.

Participació comunitària.

 • Tornar a promoure un espai de treball comunitari amb l’administració, entitats, veïns i comerciants.
 • Promoure l’acollida de persones nouvingudes a través de diferents espais més propers com : escoles, entitats, comunitats de veïns, associacions de comerciants.
 • Que els Serveis Socials participin més activament a les diferents Comissions del barri. Que generin propostes i vinculin als usuaris a activitats al barri.
 • Treballar de forma conjunta i coordinada les accions de sensibilització i campanyes de promoció de la solidaritat.

Convivència.

 • Fomentar les relacions intergeneracionals, com a factor clau per enfortir la cohesió social, mitjançant l’experiència vital de les persones implicades.
 • Organitzar activitats conjuntes amb les entitats i plataformes veïnals del barri.
 • Promoure una campanya de sensibilització de recollida i neteja dels excrements de les mascotes.
 • Alhora ubicació de nous “pipi cans” al barri.
 • Impulsar alguna campanya de sensibilització per el bon ús i respecte de l’espai públic.

Espai públic.

 • Millorar la intervenció a nivell educatiu al Pou de la Figuera, per tal d’evitar l’augment de població consumidora de substàncies tòxiques i que condicionen significativament l’ús d’aquest espai.
 • Treballar per reprendre significativament i de manera conjunta amb entitats i agents socials del territori, l’organització d’activitats a l’espai públic.
 • Promoure que la reforma i millora de l’espai públic estigui desenvolupada per a persones aturades i/o amb risc d’exclusió social per tal d’afavorir la seva inserció social i laboral.

Treball.

 • Afavorir polítiques d’ocupació al territori per a joves en atur. Elaborar un pla de xoc específic amb la implicació de l’administració, entitats, comerciants i empreses. Hauria d’incloure mesures eficaces per l’activació de l’ocupació (bonificacions, formació, treball a temps parcial, acompanyament tutorial).
 • Promoure l’autocupació, la creació de cooperatives i la difusió de l’economia social.
 • Facilitar més recursos a les entitats perquè promoguin espais de recerca de feina adreçats a persones en situació d’atur o en actiu que volen trobar o millorar la seva feina.
 • Vetllar perquè els nous hotels afavoreixin que una part de la plantilla sigui del territori i de col·lectius amb més dificultats.
 • Donat l’increment de la taxa d’atur en els darrers anys, i com a conseqüència de l’increment de patiment emocional, oferir un espai de suport psicològic amb les eines necessàries per superar la situació de bloqueig i treballar a curt, mig i llarg termini, un pla personalitzat de millora.

Escoles.

 • Facilitar i promoure de manera efectiva la interrelació entre escoles i entitats socials educatives que treballen per la millora i èxit escolar dels infants i joves.
 • Promoció de projectes, espais i/o accions significatives que promoguin la transició escola-treball de manera natural amb els joves. Crear ponts entre l’escola i el treball; evitant l’absentisme, i futura inactivitat dels joves.