RACONS PER APRENDRE A APRENDRE

El programa de suport a l’escolarització Tria Estudi vol fer possible que els nois i noies de sis a setze anys es formin en igualtat d’oportunitats. Per això desenvolupa activitats d’acompanyament en el procés d’aprenentatge i de lluita contra el fracàs escolar, fora de l’horari lectiu.

Té tres modalitats de participació: aula oberta, estudi assistit i reforç escolar; a través de les quals els educadors i persones voluntàries treballen aspectes tant educatius com motivacionals.

  • Suport didàctic per fer els deures i preparar els exàmens.
  • Classes grupals per ajudar els que presenten necessitats específiques: català, castellà, matemàtiques, lectura…
  • Classes individuals de suport escolar.

És en aquest context que neix Racons, una nova metodologia pensada perquè els infants i joves, per grups d’edat, reforcin aquells àmbits en què més ho necessiten, i ho facin a través d’un pla individualitzat que garanteixi la participació de cada infant a cinc racons diferents:

  • El racó de les llengües, per al foment de l’expressió escrita, l’escriptura creativa i la lectura comprensiva.
  • El racó d’anglès, per conèixer-ne el vocabulari bàsic, treballar-ne la gramàtica i conversar-hi.
  • El racó de les matemàtiques, per desenvolupar les habilitats de càlcul i les geomètriques.
  • El racó de les arts, per fer créixer les capacitats artístiques i musicals.
  • El racó d’aprendre, per despertar la curiositat i la recerca d’informació sobre temes d’interès, treballar tècniques d’estudi i fomentar l’educació a través dels jocs.

El pla de cada infant és el recull de les necessitats escolars detectades i es realitza de forma transversal. Perquè no podem ni volem donar respostes aïllades i que no tinguin en compte l’entorn, ni la situació afectiva, econòmica o social de cada un dels participants.  I perquè creiem que el treball en xarxa i coordinat amb la família, l’escola, els agents socials i els humans, són claus per promoure l’èxit escolar i personal dels participants.

Cada membre de l’equip educatiu s’ha fet responsable d’un racó i ha desenvolupat diferents propostes i jocs que es desenvoluparan a partir del curs vinent, fent una formació metodològica amb tots els implicats: persones voluntàries i gent de pràctiques. Us mostrem, amb fotografies, la feina feta fins ara!

IMG-20160323-WA0015
IMG-20160323-WA0018
IMG-20160323-WA0014
IMG-20160323-WA0011
IMG-20160323-WA0007
IMG-20160323-WA0005