PLE ACCÉS DELS JOVES AL MERCAT DE TREBALL

Des de la Fundació Comtal i el Projecte de Clínica Jurídica de la Universitat de Barcelona hem organitzat el passat 9 d’abril una reunió de treball sobre “Els problemes a la pràctica diària dels joves estrangers en l’accés a l’ocupació” per posar en comú els problemes jurídics que troben aquests joves en  relació als tràmits d’obtenció d’autoritzacions de residència i treball, així com en la renovació o modificació de les mateixes.

  1.  Obtenció i renovació de permisos de residència i treball de menors estrangers i de majors de 18 anys.
  2. Joves estrangers beneficiaris de reagrupació familiar quan volen treballar.
  3. Col.lectius que tenen particulars problemes o dificultats: joves de determinades nacionalitats, sol.licitants d’asil o familiars de sol.licitants d’asil, joves tutelats o extutelats per la Generalitat (DGAIA), beneficiaris de reagrupació familiar que volen passar a un permís independent, altres, …

Han participat a la sessió la Sotsdirecció d’Autoritzacions de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’IMEB, la PIMEC, l’Associació Noves Vies, la Fundació Bayt-Al-Thaqafa, la Fundació Comtal i un professor de la Facultat de Dret vinculat amb la clínica d’estrangeria.

La sessió ens ha servit per compartir informació i cercar solucions a alguns dels problemes que des de diverses instàncies s’estan apuntant com a obstaculitzadors del ple accés dels joves al mercat laboral. També hem pogut donar a conèixer criteris, interpretacions, compartir línies d’acotació i identificar possibles qüestions sobre les quals cal aprofundir més.