EXCLETXA DIGITAL, CLAU DE DESIGUALTAT

Els efectes de l’escletxa digital pel que fa a la igualtat d’oportunitats i l’autonomia de les persones situa a les famílies en situació vulnerable, en un context de desigualtat a tots els nivells (laboral, de gestió administrativa, estabilitat, accés a prestacions,  educació…).

Durant el primer trimestre del curs vam passar una enquesta a les famílies amb qui treballem per saber quins recursos tecnològics tenien a l’abast.

L’enquesta va posar de manifest que el 20% de les famílies que atenem no tenen accés a Internet a casa, i que més de la meitat no tenen tauleta ni ordinador. Conseqüentment, perden el dret i l’accés a l’educació online, provocant una escletxa digital i educativa.

TOT EL QUE FEM PER REVERTIR LA SITUACIÓ

  • Facilitar un espai tecnològic obert a la comunitat

A través del Punt Òmnia Tria, apropem les TIC a tota la població. Treballem per millorar els coneixements informàtics com la lectoescriptura, la pràctica de programes del paquet Office, la navegació per Internet, la gestió del correu electrònic i les xarxes socials, la geolocalització, etc.  I oferim assessorament, cursos i eines per trobar feina.

omnia

  • Facilitar material tecnològic a infants i joves sense recursos

La situació de crisi generada per la pandèmia ha posat de manifest la necessitat urgent de dotar a infants i joves de recursos i dispositius tecnològics.


Després de la campanya que vam fer per a donar resposta a les necessitats post Covid, hem aconseguit repartir ordinadors a les famílies que acompanyem gràcies a donacions de particulars i d’empreses com NASCO Feeding Minds.

Molt contents/es i agraïts/des per la seva aportació i per totes les que hem rebut de les 21 empreses, escoles i entitats col·laboradores.

  • Oferir formacions innovadores en l’àmbit de les TIC

Donem a conèixer de manera practica y vivencial ( learning by doing) les possibilitats que ofereix la tecnologia i fomentem la formació en disciplines com la innovació digital, la creativitat i la programació.

Fem activitats de programació amb Scratch i Makeblock. La intenció és despertar en els infants l’interès cap al món de la programació i els estudis STEAM.  Per completar aquestes activitats i fer-les més atractives, s’utilitzen dispositius manipulables com poden ser els robots de mBot, plaques Makey Makey i plaques micro:Bit.

També fem activitats amb programació en Arduino, i muntatge de circuits elèctrics amb les plaques d’Arduino Uno. Aquestes activitats van dirigides als adolescents i joves que ja mostren un cert interès en les TIC’s, el que ens permet detectar perfils que puguin anar cap a estudis relacionats amb la informàtica i/o la programació, sectors actualment en alça al mercat laboral.

campus tecnologic

DAVANT L’ESCLETXA DIGITAL, DEMANEM:

Prendre mesures per reconèixer l’accés a Internet com un dret que hauria d’estar a l’abast de tothom i que les administracions prioritzin polítiques per actuar i combatre l’escletxa digital, factor clau de desigualtat.