EL GRITIM I LA UPF #REESCRIVINTFUTUR

La difícil conjuntura econòmica actual, el desbordament per part dels Serveis Socials, el sistema laboral i social cada cop més precari… són elements que generen un filtre d’accés al mercat de treball que comença a provocar grans barreres per a alguns col·lectius. Entre les persones més afectades es troben els i les joves que cerquen una primera feina, per a la qual es demanen requisits cada cop més exigents.

L’informe “Situació laboral de les persones joves a Catalunya”, de l’Observatori Català de la Joventut (4r trimestre de 2016), corrobora la necessitat de dur a terme projectes encaminats a donar resposta a aquest col·lectiu: “Els joves més afectats per l’atur segueixen sent els de menys edat, homes, amb un nivell d’estudis baix i estrangers”. En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 172.900 joves a l’atur. L’atur afecta més als nois (29,6%), als més joves (67,4%), als joves sense estudis postobligatoris (42,1%) i als joves estrangers (36,4%).

Aquesta descripció es correspon amb el col·lectiu beneficiari del projecte Construeix-te, un projecte d’aprenentatge-servei que la Universitat Pompeu Fabra ha seleccionat dins la Convocatòria d’ajuts econòmics a activitats solidàries de l’any 2017 i recolzat pel GRITIM, Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració. La Comissió Avaluadora ha resolt atorgar 4.500€ que es destinaran a cobrir part de les despeses corresponents a atendre de forma directa als joves beneficiaris del projecte.

Els beneficiaris són joves que no disposen de suport, recursos econòmics o formatius, i que, sense el suport necessari, queden exclosos de la societat. Molts d’ells, a més, són d’origen estranger i necessiten assessorament legal per regularitzar la seva situació administrativa, sense la qual es veuen impossibilitats d’accedir a programes de caràcter ocupacional (p.e. Garantia Juvenil) i/o començar a treballar.

El que fem perquè aquests joves es converteixin en ciutadans de ple dret és fomentar les seves potencialitats, incidir en la seva autoestima, orientar-los i ajudar-los en la recerca de formació i treball, de manera flexible. Com que ens trobem davant la realitat que l’educació formal o normalitzada no dóna resposta a les necessitats d’aquests joves i que no poden accedir a un lloc de treball a l’economia formal, apostem per potenciar la formació abans de la inserció laboral, molt difícil d’aconseguir.

Volem que una de les edicions del Construeix-te que es desenvolupa al llarg del curs realitzi el servei a la comunitat per posar en pràctica els coneixements adquirits en el marc de la Universitat. D’aquesta forma podem donar visibilitat al projecte, fer un retorn de la seva evolució, i agrair la col·laboració de la universitat.